Học phát âm vận mẫu trong tiếng Trung » Học tiếng Trung mỗi ngày Học phát âm vận mẫu trong tiếng Trung

Học phát âm vận mẫu trong tiếng Trung


   Học phát âm vận mẫu trong Tiếng Trung, tập ghép vần cơ bản, phát âm tiếng Trung thế nào cho "chuẩn".
   Trong tiếng phổ thông Trung Quốc có 36 vận mẫu, gồm có:

     1. Vận mẫu đơn: Là vận mẫu do một nguyên âm tạo thành, có 6 vận mẫu đơn: a, o, e, i, u, ü. Ngoài ra, có một vận mẫu uốn lưỡi là er


  * Cách đọc:


   a: đọc giống âm “a” tiếng Việt nhưng đọc dài ra, miệng mở rộng, thoải mái.


   o: đọc giống âm “uô” tiếng Việt nhưng đọc dài ra, tròn môi. 


   e: đọc giống âm “ưa” hoặc “ơ” trong tiếng Việt, tùy từng từ mà có cách đọc khác nhau (sẽ gặp ở phần từ vựng).


   i: đọc giống âm “i” hoặc “ư” trong tiếng Việt nhưng hơi kéo dài, lúc đọc là “i” khẩu hình giống như khi bạn đang cười “hihihi” vậy.


   u: đọc như âm “u” tiếng Việt nhưng kéo dài, tròn môi.


   ü: đọc giống âm “uy” tiếng Việt, nhưng phát âm tròn môi từ đầu đến cuối.

   er: đọc giống âm “ơ” tiếng Việt, rồi cong lưỡi thật nhanh.

     2. Vận mẫu kép: Là vận mẫu do 2 hoặc 3 nguyên âm tạo thành, có 13 vận mẫu phức: ai, ei, ao, ou, ia, ie, ua, uo, üe, iao, iou, uai, uei. Khi đọc, đọc nhanh 2(hoặc 3) nguyên âm liền thành một âm.
  * Cách đọc:


   ai: đọc giống âm “ai” tiếng Việt.


   ei: đọc giống âm “ây” tiếng Việt.


   ao: đọc giống âm “ao” tiếng Việt.


   ou: đọc giống âm “âu” tiếng Việt.


   ia: đọc giống âm “i+a” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành môt âm.


   ie: đọc giống âm “i+ê” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   ua: đọc giống âm “u+a” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   uo: đọc giống âm “u+ô”tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   üe: đọc giống âm “uy+ê” tiếng Việt, đọc lướt “uy” sao cho “uy+ê” liền một âm.


   iao: đọc giống âm “i+ao” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   iou: đọc giống âm “i+âu” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


    uai: đọc giống âm “u+ai” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   uei: đọc giống âm “u+ây” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.

     3. Vận mẫu mũi (do nguyên âm + phụ âm mũi là ‘n’ và ‘ng’ tạo thành, cộng có16 vận mẫu mũi).
 * Cách đọc:


     a) Vận mẫu mũi trước


   an: đọc giống âm “an” tiếng Việt.

   ian: đọc giống âm “i+en” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   uan: đọc giống âm “u+an” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   üan: đọc giống âm “uy+en” tiếng Việt, đọc lướt “uy” sao cho “uy+en” liền thành một âm.


   en: đọc giống âm “ân” tiếng Việt.


   in: đọc giống âm “in” tiếng Việt.


   uen: đọc giống âm “u+ân” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   ün: đọc giống âm “uyn” tiếng Việt.


     b) Vận mẫu mũi sau


   ang: đọc giống âm “ang” tiếng Việt.


   iang: đọc giống âm “i+ang” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   uang: đọc giống âm “u+ang” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   eng: đọc giống âm “âng” tiếng Việt.


   ing: đọc giống giữa âm “inh” và âm “yêng” tiếng Việt.


   ueng:  đọc giống âm “u+âng” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   ong: đọc giữa âm “ung” và “ong” trong tiếng Việt.


   iong: đọc giữa âm “i+ung” và “i+ông” trong tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.


   **Tip: Phần phát âm giống tiếng Việt chỉ dành cho những người mới bắt đầu, các bạn hãy đọc kĩ hướng dẫn, nghe và tập luyện nhiều lần để phát âm cho chuẩn nhé. Chúc các bạn vui! ^^

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Học phát âm vận mẫu trong tiếng Trung Học phát âm vận mẫu trong tiếng Trung
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook