Từ vựng tiếng Trung 01: Chữ số 数字 » Học tiếng Trung mỗi ngày Từ vựng tiếng Trung 01: Chữ số 数字

Từ vựng tiếng Trung 01: Chữ số 数字


    Chữ số & số thứ tự trong tiếng Trung | Học từ vựng tiếng Trung bằng hình ảnh | Từ điển tiếng Trung bằng hình ảnh.

Số đếm trong tiếng Trung

Số đếm trong tiếng Trung

Học tiếng Trung bằng hình ảnh

Phân số trong tiếng Trung

Số thứ tự trong Tiếng Trung

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Từ vựng tiếng Trung 01: Chữ số 数字 Từ vựng tiếng Trung 01: Chữ số 数字
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook