Từ vựng tiếng Trung 04: Lịch 日历 » Học tiếng Trung mỗi ngày Từ vựng tiếng Trung 04: Lịch 日历

Từ vựng tiếng Trung 04: Lịch 日历


    Lịch trong tiếng Trung - Học từ vựng tiếng Trung bằng hình ảnh


     1. 阴历/农历    yīnlì/nónglì       âm lịch
     2. 阳历/功力    yánglì/gōnglì    dương lịch
     3. 今天             jīntiān               hôm nay
     4. 昨天             zuótiān             hôm qua
     5. 前天             qiántiān            hôm kia (trước hôm qua 1 ngày)
     6. 明天             míngtiān           ngày mai
     7. 后天             hòutiān             ngày kia (sau ngày mai 1 ngày)
     8. 星期一/周一  xīngqī yī/zhōuyī         Thứ 2
     9. 星期二/周二  xīngqī' èr/zhōu'èr       Thứ 3
    10. 星期三/周三  xīngqī sān/zhōusān   Thứ 4
    11. 星期四/周四  xīngqí sì/zhōu sì        Thứ 5
    12. 星期五/周五  xīngqī wǔ/zhōu wǔ     Thứ 6
    13. 星期六/周六  xīngqī liù/zhōu liù       Thứ 7
    14. 星期天/周日  xīngqī tiān/zhōu rì      Chủ Nhật
    15. 周末            zhōumò              cuối tuần一月           yī yuè         tháng 1
二月           èr yuè        tháng 2
。。。
十二月       shí'èr yuè   tháng 12
二零零八年八月八日星期五晚上八点
èr líng líng bā nián bā yuè bā rì xīngqíwǔ wǎnshàng bā diǎn
8h tối thứ 6 ngày 8 tháng 8 năm 2008  >> Xem thêm: Thời gian trong tiếng Trung

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Từ vựng tiếng Trung 04: Lịch 日历 Từ vựng tiếng Trung 04: Lịch 日历
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook