Từ vựng tiếng Trung 09: Từ trái nghĩa 2 反义词语 » Học tiếng Trung mỗi ngày Từ vựng tiếng Trung 09: Từ trái nghĩa 2 反义词语

Từ vựng tiếng Trung 09: Từ trái nghĩa 2 反义词语


   Một số cặp từ trái nghĩa trong tiếng Trung - Học từ vựng tiếng Trung bằng hình ảnh.

  1. 男      nán       nam   trai
  2. 女      nǚ         nữ      gái

  3. 进      jìn         tiến     vào
  4. 出     chū        xuất    ra

  5. 来      lái         lai       đến, tới
  6. 去      qù         khứ    đi, rời bỏ
  7. 后退  hòutuì         lùi lại, rút lui
  8. 前进  qiánjìn         tiến lên

   9. 穿     chuān    xuyên   mặc
  10. 脱    tuō         thoát    cởi

  11. 开    kāi         khai      mở
  12. 关    guān     quan     đóng

  13. 推    tuī         thôi       đẩy
  14. 拉    lā          lạp        lôi, kéo

  15. 吞    tūn        thôn    nuốt, ngốn   
  16. 吐    tǔ          thổ      nôn, nhổ, khạc
  17. 合上  héshàng        gập lại, hợp lại
  18. 打开  dǎkāi              mở ra

  19. 直    zhí       trực      thẳng
  20. 弯    wān     loan      cong

  21. 正    zhèng  chính   chính, ngay ngắn
  22. 斜    xié                tà, nghiêng

  23. 厚    hòu      hậu     dày 
  24. 薄    báo      bạc     mỏng

  25. 宽    kuān    khoan  rộng
  26. 窄    zhǎi     trách    hẹp

  27. 光滑  guānghuá     trơn tuột, nhẵn bóng
  28. 粗糙  cūcāo            thô ráp, xù xì
  29. 大      dà       đại       to, lớn
  30. 小      xiǎo    tiểu      nhỏ, bé

  31. 长      cháng  trường   dài   
  32. 短      duǎn    đoản     ngắn 

  33. 安静  ānjìng         yên tĩnh
  34. 吵      chǎo           kêu la, ồn ào

  35. 慌张  huāngzhāng  hoang mang
  36. 镇定  zhèndìng       bình tĩnh, trấn tĩnh

  37. 简单  jiǎndān         đơn giản
  38. 复杂  fùzá              phức tạp

  39. 扁      biǎn      biển    dẹt, bẹt
  40. 鼓      gǔ         cổ       lồi, phồng

  41. 难看  nánkàn            khó coi, xấu xí
  42. 漂亮  piàoliang         xinh đẹp

  >> Xem thêm: Từ trái nghĩa trong tiếng Trung P1

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Từ vựng tiếng Trung 09: Từ trái nghĩa 2 反义词语 Từ vựng tiếng Trung 09: Từ trái nghĩa 2 反义词语
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook