Vui học chữ Hán 001 chữ 一 » Học tiếng Trung mỗi ngày Vui học chữ Hán 001 chữ 一

Vui học chữ Hán 001 chữ 一


    Học chữ Hán, học chữ Trung Quốc
    Học tiếng Trung cơ bản cùng học tiếng Trung mỗi ngày


1. Chữ  一
      - Pinyin:        yī  
      - Hán Việt:    nhất
      - Nghĩa:        số 1
 ➮ Người Trung Quốc dùng một gạch ngang duy nhất để thể hiện số 1, đây cũng là chữ dễ nhất trong tiếng Trung.2. Thường dùng:
     一共       yígòng        tất cả, tổng cộng
     一定       yídìng         nhất định
     一样       yíyàng        giống nhau
     一点儿   yìdiǎnr        một chút, một ít
     一会儿   yíhuìr          một chốc, một lát
     一起       yīqǐ              cùng nhau
     一月       yíyuè           tháng 1 
     一个月   yígèyuè       một tháng
     一些       yìxiē            một số
     万一       wànyī          vạn nhất (ngộ nhỡ)

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Vui học chữ Hán 001 chữ 一 Vui học chữ Hán 001 chữ 一
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook