Vui học chữ Hán 003 chữ 三 » Học tiếng Trung mỗi ngày Vui học chữ Hán 003 chữ 三

Vui học chữ Hán 003 chữ 三


    Học chữ Hán, học chữ Trung Quốc
    Học tiếng Trung cơ bản cùng học tiếng Trung mỗi ngày1. Chữ  
      - Pinyin:        sān
      - Hán Việt:    tam
      - Nghĩa:        số 3
 ➮ 3 gạch ngang biểu thị cho số 3, lưu ý khi viết trên trước dưới sau và gạch ở giữa viết ngắn hơn một chút.2. Thường dùng:
     月           sān yuè                tháng 3
     三个月       sān gè yuè           3 tháng 
     三国           sānguó                 Tam Quốc (chỉ 3 nước Ngụy-Thục-Ngô)
     三言两语   sānyánliǎngyǔ      dăm câu ba điều, vài ba điều
     三心二意   sānxīn'èryì            hai lòng (một dạ hai lòng)
     三三两两   sānsānliǎngliǎng  tốp năm tốp ba

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Vui học chữ Hán 003 chữ 三 Vui học chữ Hán 003 chữ 三
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook