Từ vựng tiếng Trung 10: Sơ yếu lý lịch 简历 » Học tiếng Trung mỗi ngày Từ vựng tiếng Trung 10: Sơ yếu lý lịch 简历

Từ vựng tiếng Trung 10: Sơ yếu lý lịch 简历


   Sơ yếu lý lịch trong tiếng Trung - Học từ vựng tiếng Trung bằng hình ảnh.


     1。姓名              Xìngmíng              Họ và tên
     2。性别              Xìngbié                 Giới tính
     3。年龄              Niánlíng                Tuổi tác
     4。民族              Mínzú                    Dân tộc
     5。出生日期      Chūshēng rìqī       Ngày sinh
     6。籍贯              Jíguàn                   Quê quán
     7。身高              Shēngāo                Chiều cao
     8。学历               Xuélì                     Quá trình học tập
     9。专业              Zhuānyè                 Chuyên ngành
   10。毕业院校      Bìyè yuànxiào       Nơi tốt nghiệp

   11。健康状况      Jiànkāng zhuàngkuàng   Tình trạng sức khỏe

   12。婚姻状况      Hūnyīn zhuàngkuàng      Tình trạng hôn nhân

   13。联系方式       Liánxì fāngshì          Cách thức liên lạc

   14。手机号码       Shǒujī hàomǎ           Số điện thoại
   15。住址               Zhùzhǐ                        Địa chỉ16。工作经历      Gōngzuò jīnglì           Kinh nghiệm làm việc
17。担任职务      Dānrèn zhíwù            Chức vụ đảm nhiệm
18。语言能力      Yǔyán nénglì              Kĩ năng ngôn ngữ
19。兴趣爱好      Xìngqù àihào             Sở thích
20。个人特长      Gèrén tècháng           Kĩ năng cá nhân
21。获奖情况      Huòjiǎng qíngkuàng  Giải thưởng đạt được
22。证书               Zhèngshū                  Giấy chứng nhận
23。应聘职位       Yìngpìn zhíwèi          Vị trí ứng tuyển
24。人力资源部   Rénlì zīyuán bù         Phòng nhân sự

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Từ vựng tiếng Trung 10: Sơ yếu lý lịch 简历 Từ vựng tiếng Trung 10: Sơ yếu lý lịch 简历
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook