Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 01 » Học tiếng Trung mỗi ngày Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 01

Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 01


    Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 01.
    Trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp tiếng Trung.
    Học tiếng Trung online mỗi ngày.

Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 01


选择正确的答案


1. 老板今天____不高兴。
        
        

2. 老板,太贵了,便宜____吧!
        
        

3. 他还是____不明白。
        
        

4. 今天的课会难____。
        
        

5. 情说得慢____。
        
        

6. 快____, 要迟到了。
        
        

7. 我们____不相信他。
        
        

8. 打车回家方便____。
        
        

9. 我今天____不舒服。
        
        

10. 孩子____不喜欢这个地方。
        
        


        Điểm =

Câu sai hoặc chưa làm:


  >> Xem lại ngữ pháp:  Phân biệt 一点儿 và 有一点儿  trong tiếng Trung.

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 01 Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 01
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook