Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 04 » Học tiếng Trung mỗi ngày Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 04

Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 04


    Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 04.
    Trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp tiếng Trung.
    Học tiếng Trung online mỗi ngày.

Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 04


选择正确的答案


1. 哥哥没考上大学,爸爸____失望。
        
        

2. 我骂他时,他____也不生气。
        
        

3. 玛丽对中国的饮食____不习惯。
        
        

4. 他很勇敢,一个人在夜里走步____也不害怕。
        
        

5. 从越南到中国,听起来____遥远,但只有1000公里而已。
        
        

6. 深圳这个地方,____意思都没有。
        
        

7. 我结婚的日子,妈妈____也不开心。
        
        

8. 那个裙子____也不好看。
        
        

9. 见到旧男朋友时, 她____尴尬。
        
        

10. 下雨了,我____冷。
        
        


        Điểm =

Câu sai hoặc chưa làm:


  >> Xem lại ngữ pháp:  Phân biệt 一点儿 và 有一点儿  trong tiếng Trung.

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 04 Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 04
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook