Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 02 » Học tiếng Trung mỗi ngày Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 02

Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 02


    Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 02.
    Trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp tiếng Trung.
    Học tiếng Trung online mỗi ngày.

Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 02


选择正确的答案


1. 对孩子来说,这个问题难了____。
        
        

2. 我____累了。
        
        

3. 这件衣服贵了____。
        
        

4. 穿这件衣服____不符合。
        
        

5. 是贵了____,但是真的很好看,我很喜欢。
        
        

6. 爸爸____生气。
        
        

7. 这个房子旧了____。
        
        

8. 我觉得妈妈这两年老了____。
        
        

9. 小狗____不喜欢新主人。
        
        

10. 吃了药以后,他好了____。
        
        


        Điểm =

Câu sai hoặc chưa làm:


  >> Xem lại ngữ pháp:  Phân biệt 一点儿 và 有一点儿  trong tiếng Trung.

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 02 Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 test 02
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook