Bổ ngữ xu hướng đơn và kép trong tiếng Trung » Học tiếng Trung mỗi ngày Bổ ngữ xu hướng đơn và kép trong tiếng Trung

Bổ ngữ xu hướng đơn và kép trong tiếng Trung


     Cách dùng bổ ngữ xu hướng đơn và kép trong tiếng Trung, phân biệt các bổ ngữ xu hướng, tự học tiếng Trung online cùng học tiếng Trung mỗi ngày...

   ➣ Bổ ngữ xu hướng trong tiếng Trung được đặt sau động từ có tác dụng bổ nghĩa cho động từ để thể hiện xu hướng của động tác, được phân ra thành:


   ** Ở bài viết trước mình đã giới thiệu về bổ ngữ xu hướng đơn, trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bổ ngữ xu hướng kép xem có điểm nào khác biệt cần lưu ý nhé!

1. Khái niệm: Bổ ngữ xu hướng kép làm bổ ngữ cho động từ thể hiện xu hướng kép của động tác.


  ➭ Bổ ngữ xu hướng kép gồm 13 tổ hợp từ sau:

Bổ ngữ xu hướng kép trong tiếng Trung
  ➭ Dễ dàng nhận thấy bổ ngữ xu hướng kép được tạo thành bởi 1 động từ kết hợp với 1 bổ ngữ xu hướng đơn. 
BNXHK=BNXH1+来/去

  ➭ Về mặt ý nghĩa, bổ ngữ xu hướng kép cung cấp thông tin (về xu hướng của hành động) chi tiết hơn bổ ngữ xu hướng đơn.

   Ví dụ: 他走出宿舍去了。Hành động hướng từ trong ra ngoài, ra xa người nói.2. Cách sử dụng: 
   a) Cách sử dụng bổ ngữ xu hướng kép khá giống với bổ ngữ xu hướng đơn, nên muốn sử dụng được bổ ngữ xu hướng kép thì phải học cách dùng bổ ngữ xu hướng đơn trước.

   b) Cấu trúc: 

   → Nếu tân ngữ là danh từ chỉ vật, tân ngữ có thể đặt sau hoặc giữa bổ ngữ xu hướng kép.
CN + ĐT + BNXHK + TN (chỉ vật)             
CN + ĐT + BNXH1 + TN (chỉ vật) + 来/ 去
    Ví dụ:
                    他从上海买回来一本书。
                    我拿起一把刀来。
   → Nếu tân ngữ là danh từ chỉ nơi chốn, tân ngữ phải đặt giữa bổ ngữ xu hướng kép.
CN + ĐT + BNXH1 + TN (chỉ nơi chốn) + 来/ 去
    Ví dụ:
                    他跑回家来了。
                    我寄一封信回家去了。

  ➢ Chú ý: Trong câu có trợ từ 了

     * Khi động từ không mang tân ngữ, trợ từ 了 có thể đặt sau động từ hoặc sau bổ ngữ xu hướng kép.

                    孩子们看见老师后,都站了起来。
                    孩子们看见老师后,都站起来了。

     * Khi động từ mang tân ngữ, trợ từ 了 đặt ở cuối câu.
                    卖回两个面包了。
                    扔出去一本杂志了。

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Bổ ngữ xu hướng đơn và kép trong tiếng Trung Bổ ngữ xu hướng đơn và kép trong tiếng Trung
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook