Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 01 » Học tiếng Trung mỗi ngày Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 01

Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 01


    Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 01.
    Trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp tiếng Trung.
    Tự học tiếng Trung online mỗi ngày.

Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 01


选择正确的答案


1. 你困死了,____回家休息吧。
        
        

2. 你最喜欢的菜是中国菜____日本菜?
        
        

3. 你____学汉语,____学法律,别的就别学了。
        
        

4. 我要知道他去食堂____去饭馆吃饭。
        
        

5. 我不知道这本书是他的____我的。
        
        

6. 今天中午我吃三明治____汉堡?
        
        

7. 我想去美国____英国留学。
        
        

8. 今天晚上我要看书____听音乐。
        
        

9. 那个孩子是男的____女的?
        
        

10. 明天____后天,我要和我的朋友见面。
        
        


        Điểm =

Câu sai hoặc chưa làm:


  >> Xem lại ngữ pháp:  Phân biệt 还是 và 或者  trong tiếng Trung.

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 01 Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 01
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook