Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 03 » Học tiếng Trung mỗi ngày Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 03

Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 03


    Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 03.
    Trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp tiếng Trung.
    Tự học tiếng Trung online mỗi ngày.

Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 03


选择正确的答案


1. 明天____后天是我国的国庆节。
        
        
        
        

2. 这个____那个,你选择哪一个?
        
        
        
        

3. 你是敌人,是朋友,____旁观者?
        
        
        
        

4. 她的手指有点儿黄,____很爱抽烟?
        
        
        
        

5. 这么多年了,你____这么漂亮。
        
        
        
        

6. 才一个月她的姓格____变了。
        
        
        
        

7. 你____我朋友?
        
        
        
        

8. 北京____中国的首都的。
        
        
        
        

9. 你想吃中餐____西餐?
        
        
        
        

10. 不管刮风____下雨,他每天都去看那些孩子。
        
        
        
        

        Điểm =

Câu sai hoặc chưa làm:


  >> Xem lại ngữ pháp:  Phân biệt 还是 và 或者  trong tiếng Trung.

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 03 Phân biệt 还是 và 或者 trong tiếng Trung test 03
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook