Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 02 » Học tiếng Trung mỗi ngày Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 02

Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 02


    Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 02.
    Trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp tiếng Trung.
    Tự học tiếng Trung online mỗi ngày.

Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 02


选择正确的答案


1. 三个月了,她的丈夫都没有回____。
        
        

2. 我们的组会就要开始了,你赶紧过____吧!
        
        

3. 你可以过____帮我一下吗?
        
        

4. 家乡的桂花开了,我想回____看看。
        
        

5. 我打算去苏州玩两天,下周一回____。
        
        

6. 不要找了,小狗回____了。
        
        

7. 你滚出____,我不想看见你了。
        
        

8. 我想起____了,他曾经告诉过我这件事。
        
        

9. 你把自己关在屋子里半天了,你给我出____。
        
        

10. 他每天早晨出去,晚上才回____。
        
        


        Điểm =

Câu sai hoặc chưa làm:


  >> Xem lại ngữ pháp:  Phân biệt 来 và 去  trong tiếng Trung.

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 02 Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 02
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook