Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 03 » Học tiếng Trung mỗi ngày Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 03

Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 03


    Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 03.
    Trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp tiếng Trung.
    Tự học tiếng Trung online mỗi ngày.

Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 03


选择正确的答案


1. 11月的柔和阳光泻进房____。
        
        

2. 你回____吧,你家那里有人找你
        
        

3. 好吧。我现在就____打电话。
        
        

4. 你到那边,千万要____信。
        
        

5. 他到各个办公室____收会费。
        
        

6. 太阳突然从云端里露出____。
        
        

7. 我被带到后台____会见演员
        
        

8. 我的笔跑到哪儿____了。
        
        

9. 他们八点____的,九点走的。
        
        

10. 我们____到这里时,他已经走了。
        
        


        Điểm =

Câu sai hoặc chưa làm:


  >> Xem lại ngữ pháp:  Phân biệt 来 và 去  trong tiếng Trung.

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 03 Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 03
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook