Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 04 » Học tiếng Trung mỗi ngày Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 04

Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 04


    Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 04.
    Trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp tiếng Trung.
    Tự học tiếng Trung online mỗi ngày.选择正确的答案


1. 我们步行到超级市场____吧。
        
        

2. 你不用劝我了,我今天哪里也不____
        
        

3. 我们明天一起____医院看他好吗?
        
        

4. 这家伙到底是从哪里____的?
        
        

5. 明天你还会____看我吗?
        
        

6. 你到底想不想跟我____长城?
        
        

7. 你脸上的抓伤是怎么____的?
        
        

8. 对不起,我现在不能回____。
        
        

9. 快____坐在我旁边。
        
        

10. 那就是他到这儿____的理由。
        
        


        Điểm =

Câu sai hoặc chưa làm:


  >> Xem lại ngữ pháp:  Phân biệt 来 và 去  trong tiếng Trung.

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 04 Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 04
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook