Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 05 » Học tiếng Trung mỗi ngày Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 05

Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 05


    Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 05.
    Trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp tiếng Trung.
    Tự học tiếng Trung online mỗi ngày.

Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 05


选择正确的答案


1. ____来____去你还是不答应。
        
        
        

2. ____来____去,他还是不相信我
        
        
        

3. ____来____去,这么简单的句子都背不好
        
        
        

4. 他整夜____来____去睡不着觉
        
        
        

5. 他们____来____去,也没有找到好的办法
        
        
        

6. ____来____去总是做得不好。
        
        
        

7. 她不是可以____来____去得东西
        
        
        

8. 你在我面前____来____去,你不累我都累了
        
        
        

9. 这么大的箱子,你____来____去的,累不累啊
        
        
        

10. 这个小孩子很活泼,总是____来____去
        
        
        


        Điểm =

Câu sai hoặc chưa làm:


  >> Xem lại ngữ pháp:  Phân biệt 来 và 去  trong tiếng Trung.

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 05 Phân biệt 来 và 去 trong tiếng Trung test 05
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook