Vui học chữ Hán 028 chữ 是 » Học tiếng Trung mỗi ngày Vui học chữ Hán 028 chữ 是

Vui học chữ Hán 028 chữ 是


    Học chữ Hán bằng hình ảnh - học tiếng Trung cơ bản
    Học tiếng Trung dễ nhất cùng học tiếng Trung mỗi ngày

Vui học chữ Hán


1. Chữ  :
      - Pinyin:        shì
      - Hán Việt:    thị
      - Nghĩa:        là, đúng, phải


2. Cách nhớ:
     Con người sống ở dưới  mặt trời thì mới đúng (phải)

3. Thường dùng:
     是的           shìde        đúng, phải
     是非           shìfēi        thị phi, phải trái
     是否           shìfǒu       phải không, phải chăng

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Vui học chữ Hán 028 chữ 是 Vui học chữ Hán 028 chữ 是
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook