Vui học chữ Hán 036 chữ 信 » Học tiếng Trung mỗi ngày Vui học chữ Hán 036 chữ 信

Vui học chữ Hán 036 chữ 信


    Học chữ Hán bằng hình ảnh - học tiếng Trung cơ bản
    Học tiếng Trung dễ nhất cùng học tiếng Trung mỗi ngày1. Chữ  :
      - Pinyin:        xìn
      - Hán Việt:    tín
      - Nghĩa:        thư từ, tin tưởng


2. Cách nhớ:
     Bức thư  có thể thay cho lời nói mà 1 người muốn nói ra.
3. Thường dùng:
     信封             xìnfēng        phong bì
     信号             xìnhào         tín hiệu
     信念             xìnniàn        niềm tin
     信任             xìnrèn         tín nhiệm

     信息             xìnxī           tin tức, thông tin
     信心             xìnxīn         lòng tin
     信不信由你    xìnbúxìn yóu nǐ       tin hay không tùy (do) anh

👉 Tag: học tiếng Trung cơ bản | học tiếng Trung giao tiếp | học tiếng Trung online | học tiếng Trung Quốc | học viết tiếng Trung | cách học tiếng Trung | cách nhớ chữ Hán | tài liệu tiếng Trung | phần mềm học tiếng Trung | sách học tiếng Trung | xem thêm...Vui học chữ Hán 036 chữ 信 Vui học chữ Hán 036 chữ 信
9.8/10 56 bình chọnBài viết mới nhất

QC Unica.vn

... Kết nối trên Facebook